Programska rješenja

Upravljanje štampe

Kontrola štampe

Rješenja za upravljanje štampom
Rješenja za daljinsko upravljanje uređajima

Optimizacija štampe

Managed Document Services ili usluge upravljanja dokumentima

Produkcijska štampa

Kyocera TASKalfa Pro 15000c - Inkjet je budućnost

Upravljanje dokumentima

Digitalizacija poslovanja

Rješenja koja pomažu preduzećima da budu efikasnija i fleksibilnija

DMS

Sistemi za upravljanje dokumentima omogućavaju struktuisanu čuvanje podataka

ICT usluge

Zaštita podataka

Najefikasnija zaštita od gubitka podataka je sigurnosno kopiranje

Virtualizacija Synology

Iskoristite mogućnosti koje nude virtuelna okruženja

Uređaji

Štampači i multifunkcijski uređaji

Kyocera

Laserski štampači i multifunkcijski uređaji

Epson štampači

Inkjet štampači i multifunkcijski uređaji

CITIZEN

Termalni i termo štampači

NAS SERVERI

Synology

Rješenja za čuvanje i zaštitu podataka te sistema za video nadzor

MREŽNA OPREMA

Wi-Fi ruteri

Ponuda Synology rutera za neprekinuti pristup webu

Skeneri

Plustek

Poslovni skeneri A4 i A3 formata i prenosni skeneri

CZUR

Skeneri za knjige - bez trganja uveza

Podrška
Podrška Synology

Centar za korisničku podršku, narudžba servisa i baza znanja

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi, koji vrijede za sve isporuke i ponude preduzeća

O nama
O preduzeću Xenon forte Montenegro

Osnovne informacije o preduzeću Xenon forte Montenegro

Novosti

Novosti iz programa XF

Kontakt

Kontaktirajte nas, odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku

020 260 994

Izjava o povratu elektronskog i električnog otpada

U skladu sa Pravilnikom o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, obavještavamo Vas da pri kupovini nove električne i elektronske opreme, otpadnu električnu i elektronsku opremu možete ostaviti kod nas. Otpadna električna i elektronska oprema koju ćete ostaviti kod nas ili sistem operatora mora biti jednaka isporučenoj u smislu upotrebe i razvrstavanja u klasu električne i elektronske, a broj komada otpadne električne i elektronske opreme jednak broju komada isporučene.

Xenon forte – Montenegro d.o.o.  pored upravljanja elektronskim i električnim otpadom, svoj kartonski, plastični i drveni otpad zbrinjava u skladu sa Zakonom o životnoj sredini  preko operatora za zbrinjavanje otpada.

Xenon forte d.o.o. Montenegro

Propisno odložite iskorištene tonere

Kyocera je potpisala Dobrovoljni sporazum LOT-4, koji su izradili proizvođači kancelarijske opreme kako bi smanjili njezin uticaj na okolinu. Najnovija verzija ugovora objavljena je u februaru 2011. Dio dobrovoljnog sporazuma također utvrđuje zahtjeve za odlaganje praznih tonera. Kao potpisnik ugovora, Kyocera se obavezuje prikupljati i reciklirati iskorištene tonere.

Vratite prazne tonere
Kyocera prazne tonere možete besplatno vratiti svim ovlaštenim prodavačima. Mi ćemo se pobrinuti za prikupljene prazne tonere u skladu sa tim ih reciklirati.