Programska rješenja

Upravljanje štampe

Kontrola štampe

Rješenja za upravljanje štampom
Rješenja za daljinsko upravljanje uređajima

Optimizacija štampe

Managed Document Services ili usluge upravljanja dokumentima

Produkcijska štampa

Kyocera TASKalfa Pro 15000c - Inkjet je budućnost

Upravljanje dokumentima

Digitalizacija poslovanja

Rješenja koja pomažu preduzećima da budu efikasnija i fleksibilnija

DMS

Sistemi za upravljanje dokumentima omogućavaju struktuisanu čuvanje podataka

ICT usluge

Zaštita podataka

Najefikasnija zaštita od gubitka podataka je sigurnosno kopiranje

Virtualizacija Synology

Iskoristite mogućnosti koje nude virtuelna okruženja

Uređaji

Štampači i multifunkcijski uređaji

Kyocera

Laserski štampači i multifunkcijski uređaji

Epson štampači

Inkjet štampači i multifunkcijski uređaji

CITIZEN

Termalni i termo štampači

NAS SERVERI

Synology

Rješenja za čuvanje i zaštitu podataka te sistema za video nadzor

MREŽNA OPREMA

Wi-Fi ruteri

Ponuda Synology rutera za neprekinuti pristup webu

Skeneri

Plustek

Poslovni skeneri A4 i A3 formata i prenosni skeneri

CZUR

Skeneri za knjige - bez trganja uveza

Podrška
Podrška Synology

Centar za korisničku podršku, narudžba servisa i baza znanja

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi, koji vrijede za sve isporuke i ponude preduzeća

O nama
O preduzeću Xenon forte Montenegro

Osnovne informacije o preduzeću Xenon forte Montenegro

Novosti

Novosti iz programa XF

Kontakt

Kontaktirajte nas, odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku

020 260 994


Opši uslovi poslovanja

1. UopštenoSljedeći opšti uslovi vrijede za sve isporuke i ponude prodavaoca Xenon forte – Montenegro d.o.o., Kozaračka 19A, Stari aerodrom, Podgorica, sa matičnim brojem: 02810972. Pozivanje kupaca na sopstvene standarde ili uslove prodaje se stoga ne uzima u obzir.Opšti uslovi poslovanja izrađeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ako prava potrošača nisu razumljiva ili vidljiva iz dolje opisanih uslova, primjenjuju se odredbe u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.Informacije iz Zakona o zaštiti potrošača je sastavni dio ugovora i ne mijenja se.Svi dokumenti, predračuni, ugovori i računi pisani su na crnogorskom jeziku, osim u slučaju kada kupac izrazi želju da dokument bude napisan na stranom jeziku ili u međunarodnoj saradnji.

2. Ponuda i sklapanje ugovoraNaš izbor ponuđenih proizvoda nije obavezujući. Narudžba kupca je ponuda za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Sama potvrda prijema narudžbe ne znači prihvatanje ponude. Kupoprodajni ugovor se smatra sklopljenim kada se potvrdi naše prihvatanje narudžbe, odnosno uz isporuku robe i potvrdu otpreme. Ugovor će se čuvati u našem preduzeću i dostupan je za uvid u istoriji narudžbi kupaca.

3. Cijene(1) Sve navedene cijene su u Eurima, sa PDVom i vrijede u trenutku narudžbe i prilikom ličnog preuzimanja na adresi preduzeća. Zbog prirode online poslovanja, ponuda na web stranici se ažurira i mijenja često i brzo. Prilikom prikaza cijene korisnik može odabrati prikaz sa ili bez PDV-a.
(2) Cijene proizvoda označenih kao “prognozirane cijene” temelje se na neobvezujućim informacijama dobavljača ili proizvođača i mogu se mijenjati sve dok proizvod nije dostupan na tržištu. Za najavljene proizvode prodavac ne garantuje cijenu, kvalitet ili izgled proizvoda niti datum kada će se proizvod pojaviti na tržištu.
(3) Ambalažni materijali postaju vlasništvo kupca.
(4) Troškove poštarine i pakovanja snosi kupac, osim ako nije drugačije ugovoreno.

4. Vrijeme isporukePredviđeno vrijeme isporuke zavisi od dostupnosti proizvoda, o čemu se kupci obavještavaju prilikom narudžbe.

5. Prenos rizika i garancije(1) Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe kod ugovora o kupoprodaji prelazi na potrošača u trenutku predaje robe potrošaču ili licu koje je on odredio, a koje nije prevoznik.
(2) Ako je prevoznik izabran na prijedlog potrošača, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku predaje robe prevozniku.
(3) Garantni rok počinje teći od trenutka kada je roba isporučena. Primjenjuju se važeći propisi.(4) Garantni rokovi utvrđeni su zakonskim propisima i pratećim propisima.