sl-SIhr-HRhr-BAsr-Latn-ME

PREGLED TROŠKOVA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA

Iskustva pokazuju da uz preraspodjelu i zamjenu nekih štampača možete ukloniti niz neefikasnosti koje direktno utiču na troškove štampe te ih možete smanjiti za nekoliko desetaka posto.

Nudimo Vam analizu vaše ukupne štampe na nivou firme, procjenu situacije te izradu procjene uštede koju bi vam donijela optimizacija ukupne štampe.

Čak 90% svih preduzeća ne zna kakvi su njihovi troškovi dokumenata. Troškovi štampe dokumenata mogu predstavljati 3% ukupnog prihoda Vašeg preduzeća (Izvor: Gartner, IDC White Paper).


 


Troškovi – kolika je cijena Vaše štampe?
 • Koliko stranica dnevno u prosjeku odštampa svaki zaposlenik?
 • Koliko se odštampa nepotrebnih kopija?
 • Štampa na desktop štampačima je najskuplji oblik kancelarijske štampe.
 • Troškovi štampe u boji mnogo su veći od crno-bijelog?
 • Kako sve to utiče na troškove poslovanja?
 • Troškovi hardverske opreme čine mali dio ukupnih troškova upravljanja dokumentima. (Izvor: All Associates Group)   ssshhhh
 
Efikasnost poslovanja – gubite dragocjeno vrijeme?
 • Koliko često šaljete dokument na štampu, a kada dođete do uređaja, zauzet je ili je u kvaru?
 • Ne možete smanjiti količinu ručnog rada?
 • Potreba za brži tok rada administracije?
 • Produktivnost zaposlenih se uvođenjem rješenja za upravljanje dokumentima u većini slučajeva znatno povećava. 
 Sigurnost – jesu li vaši dokumenti zaštićeni i osigurani?
Je li vam se ikada dogodilo da…
 • Ste izgubili već odštampane dokumente?
 • Ste poslali dokument na pogrešno mjesto?
 • Su povjerljivi dokumenti izgubili povjerljivost?
 • Okruženje štampe dokumenata nije više zaštićeno od krađe podataka, hakerskih napada i neovlaštenog pristupa?
 • Niste u mogućnosti zadovoljiti propise za zaštitu podataka?
 


 
 
Okoliš – Uticaj na okoliš nije samo vaš problem!

Uvođenjem rješenja za upravljanje dokumentima, emisije ugljen dioksida se smanjuju za otprilike 60% (Photizo Group 2011). Tako vam možemo pomoći zadovoljiti zahtjeve današnjih standarada kao što su SOX, ISO i novi standardi zaštite okoline.


Prijavite se na besplatnu analizu vaše ukupne štampe na nivou firme i izradu procjene uštede koja bi se ostvarila optimiziranjem.   
KLIKNITE ZA NARUDŽBU PREGLEDA


Naš pristup
KYOCERA MDS u 5 prilagodljivih i pažljivo planiranih koraka optimizuje cijelo okruženje upravljanja dokumentima.
Proces koji je prilagođen veličini i svojstvima vaše firme, započinje s identifikacijom ranjivih tačaka u vašoj infrastrukturi i završava nesmetano izvršenje rješenja.
Ishod je obično značajan i važan: veliko smanjenje troškova i poboljšanje efikasnosti upravljanja.


  Uvođenje rješenja
Uvođenje rješenja odvija se u tri faze, pri čemu brinemo da je vaš tok rada neometan.
U prvoj i drugoj fazi fokusiramo se na smanjenje troškova štampe i povećanje efikasnosti poslovanja. U trećoj fazi se, osim toga, posvećujemo poboljšanoj sigurnosti dokumenata, efikasnijem radnom procesu i smanjenju uticaja na okolinu.
 

Prednosti koje donosi KYOCERA i saradnja sa nama
 • Obimno stručno znanje na svim područjima upravljanja dokumentima – hardverska i softverska oprema, usluge.
 • Preduzeće sa jednim od najobimnijih hardverskih portfolija za štampače i multifunkcijonalne uređaje na tržištu.
 • Pokriva sva područja upravljanja dokumentima: uštede do 20%: Kyocerino modularno Rješenje Upravljanja Dokumentima (MDS)
 • Tehnologija ECOSYS – KYOCERA je jedini proizvođač hardverske opreme s konceptom „samo toner“.
 • Održiva praksa – brojne nagrade za zaštitu okoline
 • Izuzetna pouzdanost i performanse – dokazano brojnim nagradama BLI.
 • Poznavanje domaćeg poslovnog okruženja.
 • Kratko vrijeme odziva za svaki korisnički poziv.
 • Poznavanje najboljih praksi u području djelovanja.
 • Poznavanje najboljih praksi u preduzećima veličine poput vašeg.


Naručite besplatanu analizu vaše ukupne štampe na nivou firme i izradu procjene uštede, koja bi se postigla optimizacijom.         

KLIKNITE ZA NARUDŽBU PREGLEDA