sl-SIen-GBhr-HRhr-BAsr-Latn-ME

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.


KYOCERA Document Solutions Europe osnovana je 1. aprila 2012. godine s promjenom imena preduzeća KYOCERA MITA Europe. KYOCERA MITA Europe formirana je u januaru 2000. godine kao rezultat spajanja KYOCERA-e i MITA, dvije od najuglednijih i inovativnijih preduzeća u području upravljanja dokumentima.

Preduzeće KYOCERA MITA je, kao dobavljač printera i multifunkcionalnih uređaja, na tržište stavilo brojne proizvode koji uspješno zadovoljavaju potrebe naših kupaca.

U budućnosti ćemo se fokusirati na pružanje poslovnih rješenja. U tu svrhu odlučili smo promijeniti naziv našeg preduzeća u KYOCERA Document Solutions Inc. Ta promjena odražava razvoj kompanije kao globalnog pružatelja rješenja koji se zalaže za kontinuirani razvoj, tehnološke inovacije, prednosti za svoje kupce i za okolinu.

KYOCERA Document Solutions Europe sa sjedištem u Hoofddorpu u Holandiji koordinira poslovanje preduzeća u Evropi, na Bliskom Istoku i u Africi (EMEA). U regiji djeluje 16 podružnica koje su odgovorne za pojedine zemlje: Austriju, Belgiju, Dansku, Finsku, Francusku, Italiju, Južnu Afriku, Njemačku, Holandiju, Norvešku, Portugal, Španiju, Švedsku, Švajcarsku, Rusiju i Veliku Britaniju. Preduzeće KYOCERA Document Solutions Europe usko sarađuje i s mrežom ovlaštenih dobavljača u 60 dodatnih država regije EMEA.

O korporaciji 
Zaštita okoline 
Studije slučaja 


Proizvodi


Štampa u boji

Pri štampi u boji, ključ je u dosljednosti boja. Zašto bi boja štampe jučer bila drugačija od boje štampe danas? Dosljednost je naročito važna kod višestruke štampe u boji koja je upadljiva, a greška u štampi će biti lako uočljiva. Kyocera osigurava dosljednost boja tokom dužeg vremenskog perioda.

Više informacija 

Multifunkcionalni uređaji

Kada govorimo o crno-bijelim štampačima i multifunkcionalnim uređajima, možemo pouzdano reći da Kyocera pruža najopsežniju liniju uređaja koji primaju nagrade u svim kategorijama. Bogato opremljene uređaje možete nadograditi s elementima za dodatnu funkcionalnost koji će optimiziovati vaš tok dokumenata i poboljšati efikasnost vašeg poslovanja.

Više informacija 

Štampači

Najviše rangirani kako od strane korisnika, tako i od strane brojnih organizacija. Kyocerina linija pouzdanih, dragocijenih i ekološki prihvatljivih mrežnih laserskih štampača pruža crno-bijelu štampu visoke rezolucije za sve veličine radnih grupa. Kyocerini ECOSYS štampači koriste izdržljive valjke s velikim kapacitetom i tako omogućuju štampu hiljadu stranica po vrlo niskoj cijeni i bez puno truda korisnika.

Više informacija 


Unos @ Distribucija

Preoblikujte komplikovani rad sa dokumentima u jednostavan radni proces.

Upravljanje dokumentima

Jednostavno organizujte, skladištite, dijelite i ponovo preuzmite svoje dokumente.
 

Kontrola troškova i sigurnost

Upravljajte troškovima koji su povezani sa vašim uređajima i istovremeno štitite imovinu firme.

Upravljanje štampom

Štampajte svoje poslovne dokumente i dinamične obrasce u gotovo svakom okruženju.
 

Upravljanje mrežnim uređajima

Optimizujte, pratite i upravljajte Vašim mrežnim uređajima na lokalnim i udaljenim lokacijama.

Rješenja za mobilne i cloud tehnologije

Koristeći savremene mobilne i cloud tehnologije, iskoristite mogućnosti štampe i skeniranja u pokretu.

 

Što znači Kyocera MDS?

MSD je skraćenica za usluge Managed Document Services (Usluge Upravljanja Dokumentima). Usluge MDS bolji su izbor od Upravljanih usluga štampe (Managed Print Services - MPS) koje se fokusiraju samo na štampu. Više informacija

Kyocera MDS usluge Pet koraka MDS-a

Saznajte kako Vam MDS KYOCERA usluge mogu pomoći kod optimizacije i usmjerenja Vašeg poslovanja.

Više informacija 

Optimizirajte cijelo okruženje upravljanja dokumentima kroz pet pažljivo planiranih koraka.

Više informacija 

Prednosti MDS usluga Primjeri korištenja MDS usluga

S KYOCERA MDS uslugama smanjite troškove, rasteretite odsjek za informacijske tehnologije i smanjite uticaj na okolinu.

Više informacija 

Saznajte kako su različite kompanije značajno smanjile svoje troškove korištenjem KYOCERA MDS usluga.

Više informacija 


Kamo ide Vaš novac?
Novac gubimo na više načina, neke primjećujemo, a neke ne: imamo nepotrebne dodatne uređaje, rasipamo sredstva ili koristimo neefikasnu opremu. Dobro plaćeni zaposlenici gube svoje dragocjeno vrijeme na greške štampača te na razgovore s različitim dobavljačima i serviserima.

S uslugama KYOCERA Managed Document Services (MDS) možete optimizovati cijelu strukturu upravljana štampe. Pružajući opširan niz usluga za pojednostavljeno upravljanje izlaznih dokumenata, možete olakšati posao zaposlenicima u IT sektoru te istovremeno smanjiti uticaj uređaja na okolinu.

Prvo izvršimo temeljnu analizu stukture i potreba vašeg poslovanja. Zatim izradimo detaljan program koji je prilagođen svojstvima vaše kompanije. Ishod je obično značajan i važan: veliko smanjenje troškova i poboljšanje uefikasnosti upravljanja.
Bez obzira na veličinu vaše kompanije, s KYOCERA MDS ste na dobitku.

Brošura - MDS  
Brošura - troškovi  
Brošura - upravljanje dokumentima  
Brošura - sigurnost  


Briga za okoliš

Kyocera je preuzela pionirsku ulogu kod uvođenja ECOSYS bezkazetne tehnologije koja se temelji na komponentama dugog životnog vijeka i toneru koji je jedina zamjenjiva jedinica.

Njegove prednosti su smanjena količina otpada i troškova potrošnog materijala, stoga se svi proizvodi Kyocere temelje na ECOSYS tehnologiji.


Povrat praznih tonera

Kyocera je potpisala Dobrovoljni sporazum LOT-4 , pripremljen od strane proizvođača uredske opreme kako bi se smanjio njihov utjecaj na okoliš. Najnovija verzija sporazuma objavljena je u veljači 2011. godine. Dio Dobrovoljnog sporazuma utvrđuje i uvjete za skladištenje praznih tonera. Kao potpisnik sporazuma, Kyocera preuzima odgovornost u vezi s prikupljanjem i recikliranjem iskorištenih tonera.

Kyocerine prazne tonere možete besplatno vratiti bilo kojem ovlaštenom trgovcu. Prikupljeni prazni toneri će biti propisno zbrinuti i reciklirani.

Obostrano ispisivanje

Obostrani ispis (dupleks) je funkcija pisača koja mu omogućuje automatsko ispisivanje na obje strane lista. To štedi vrijeme i novac, a istovremeno smanjuje količinu emisije ugljičnog dioksida u okoliš.

Više informacija 


Originalni toner KYOCERA – uvjerljivo ekonomičan i prijatelj okolišu

Upotreba originalnog tonera vam u dugom roku može uštedjeti mnogo novaca i zdravlja.


Za optimalan rad Kyocera štampača i multifunkcionalnih uređaja preporučujemo korištenje originalnih Kyocera tonera, koji su posebno razvijeni za te uređaje. Prednosti koje proizlaze iz korištenja originalnog Kyocera tonera su posebno visok kvalitet štampe, mali uticaj na okolinu i značajne uštede u ukupnom trošku upotrebe uređaja. 

Brzi pregled prednosti koje donosi korištenje KYOCERA original tonera:
  • Visoka efikasnost zahvaljujući malim ukupnim troškovima
  • Izvrstan kvalitet štampe, skeniranje i kopiranje
  • Svi Kyocera toneri imaju neutralan CO2
  • Pravo na jgranciju na uređaje
  • Dugi životni vijek komponenata uređaja
  • Kompatibilnost s ekološkim standardima i manje otpada
  • Originalni toneri u uređajima KYOCERA su optimizovani za grupni rad
  • Upotreba nije štetna za zdravlje korisnika

 

Čuvajte se falsifikata!


Korištenje falsifikovanih tonera podrazumijeva niz rizika koji su kod tehnoloških proizvoda još izraženiji. Falsifikovani proizvodi su imitacije originalnog proizvođača tonera. Ne samo vezano uz proizvodnju i prodaju, njihova upotreba može imati pravne i druge posljedice.

Osim pravnih posljedica falsifikati takođe nose i finansijske, tehničke i zdravstvene rizike. Manji rizik predstavlja mogućnost da toneri ne sadrže adekvatne količine tinte ili praha, što će dati manji broj otisaka.

Veći rizik je povezan s mogućnosti da se zbog lošeg kvaliteta falsifikata ošteti uređaj. Proizvođač Kyocera ne priznaje garanciju za nedostatke uzrokovane upotrebom neoriginalnih tonera, tako da posljedice mogu biti vrlo skupe.

S originalnim tonerom štedite na upotrebi papira, tonera, vremena i novca

Ako koristite zamjenski toner i on ne radi ispravno, izgubit ćete vrijeme i novac. S druge strane, originalni Kyocera toner nudi kvalitetnu štampu, manju potrošnju papira i tonera, a time i uštedu vremena i novca.

Ko štedi na toneru, na kraju mu neće biti isplativo. Kupovinom jeftinijeg tonera, u konačnici će za njega morati platiti dva puta. Postoji samo jedan način da se osigura ekonomičan rad vaših uređaja za štampu: koristite samo originalni KYOCERA toner! Samo to je pouzdan način za zaštitu vašeg novčanika.

Korištenjem originalnog tonera KYOCERA vam garantuje najveću ekonomičnost i performanse. Cjelokupna studija TÜV Rheinland je otkrila da KYOCERA TK-590 toneri imaju jasne prednosti:

• Smanjenje troškova zbog visokog iskorištenja: KYOCERA toneri se prazne do kraja, u ulošku ostaju najmanje količine neiskorištenog praha. Kod ostalih ispitivanih tonera bilo je i do 73% više neiskorištenog praha!

• Smanjenje troškova zbog besprijekorne grafike: Ostali itestirani toneri su, bez izuzetka, proizvodili daleko više neiskoristivih ispisa, trošeći time mnogo više vremena i novca!

Zaključak za vas: Korištenje KYOCERA originalnog tonera smanjuje troškove, što je vrlo ekonomično!

Štampači s originalnim tonerom žive duže

S originalnim KYOCERA tonerom ćete postići bolje performanse i pouzdanost sistema. Možete biti sigurni da će vaši uređaji postići maksimalan životni vijek!

KYOCERA originalni toner garantuje određeni broj štampe! Ta garancija je određena prema laboratorijskom testiranju i u skladu sa standardima ISO/IEC 19752 i 19798.

Samo originalni KYOCERA toner pruža 100% neprekidnog rada s ekstremno niskom stopom grešaka. To je takođe pokazano u istraživanju TÜV Rheinland u kojem je testiran originalni toner protiv tri kompatibilna zamjenska tonera: KYOCERA toner je imao vrhunske rezultate u pitanju pouzdanosti i sigurnosti!

Ne upotrebljavajte zamjenske tonere jer oni mogu naštetiti vašem uređaju:

• Kod zamjenskih tonera moglo bi doći do istjecanja!

• Zamjenski toner bi mogao oštetiti mehanizam za štampu!

• Mogao bi skratiti životni vijek mehaničkih dijelova razvojne jedinice i bubnja!

Tek kada se koristio KYOCERA originalni toner dokazano je da nije uzrokovano nepotrebno trošenje tonera. Zajamčena je pouzdanost i maksimalni vijek trajanja vašeg uređaja – to je jasna prednost za vaše poslovanje!

Eko certifikat Blue Angel za energetsku efikasnost

Jednu od najprestižnijih ekoloških oznaka na svijetu, Blue Angel, koju je nagradio Njemački institut za osiguranje kvalitete i certifikovanje, dobijaju proizvodi koji imaju najmanji negativan uticaj na okolinu, bilo zbog štetnih sastojaka, otpadnih sastojaka ili potrošnje energije.

The Blue Angel okuplja samo proizvode koji ispunjavaju izuzetno zahtjevne ekološke standarde, definisane temeljnim zakonom Njemačke Savezne Uprave za zaštitu okoline.

Certifikat o niskom utucaju na okolinu - Za zaštitu vašeg zdravlja

Ova nagrada se za naše suisteme dodjeljuje samo ako se u njima koristi originalni KYOCERA toner. Samo tako se može postići minimalna potrošnja energije i niska emisija. To je dobro za okolinu – i za vaše zdravlje!

Pročitajte više o kriterijumima kvaliteta Blue Angel:

Doznajte više

Izvrstan kvalitet štampe s originalnim tonerima Kyocera

Svako preduzeće treba pouzdanu i kvalitetnu štampu – kako za unutrašnju tako i za spoljašnju komunikaciju. KYOCERA originalni toner pruža kvalitet koju vaše preduzeće zaslužuje!

KYOCERA originalni toneri briljiraju kroz napredan kvalitet štampe i garantuju vrhunski toner i visok kvalitet boje ištampe s prirodnim bojama i izvrsnom jasnoćom slova. Iskoristite naš izvrstan kvalitet štampe!

Konzistentnost kvaliteta boje i visokog iskorištenja KYOCERA originalnog tonera potvrđeno je u opsežnom testu na 30.000 stranica: TÜV Rheinland je koristio originalni Kyocera toner (TK-590) i tri kompatibilna zamjenska tonera. Rezultat istraživanja o potrošnji i o kvaliteti štampe je jasno pokazao:

Specifikacije kod zamjenskih tonera često nisu ispravne. Kod zamjenskih tonera....

• Za kratko vrijeme otisci postaju blijedi!

• Proizvede se mnogo više beskorisne grafike!

• Vide se znatne razlike u intenzitetu boja!

Kvalitet štampe originalnog KYOCERA tonera je pouzdan:

• Konzistencija boje: dosljedan ispis u boji uz do kraja tonera.

• Intenzitet boja: svi zamjenski toneri nakon otprilike 5000 stranica štampaju osjetno slabiji intenzitet boja.

• Manja mogućnost greške: znatno veći broj neupotrebljive štampe sa zamjenskim tonerima.

• Jedinstvenost: jedinstven kvalitet KYOCERA tonera puno je bolji od kvaliteta zamjenskih tonera.

KYOCERA originalni toner stoga ima jasne prednosti u dosljednosti boja, intenzitetu boja i ujednačenosti. Iskoristite vrhunski kvalitet štampe!

Upotreba neoriginalnog tonera znači gubitak prava garancije!

Pri kupovini sistema KYOCERA Document Solutions nudimo cjelokupnu garanciju na uređaj, ali samo uz upotrebu originalnih Kyocera tonera!

Ako se dogodi šteta pri upotrebi zamjenskog tonera, poništava se garancija na uređaj KYOCERA.

Zagarantovani volumen štampe!

Volumen štampe je kod KYOCERA-e zagarantovan – štaviše, osigurava se da će bubanj i razvojna jedinica raditi besprijekorno kroz 3 godine ili do maksimalne navedene količine štampe.

Efikasnost u savršenstvu – ECOSYS tehnologija

Jedinstvena Kyocerina tehnologija ECOSYS koristi komponente s izuzetno dugim životnim vijekom, među kojima je jedino toner potrošni materijal – nema potrebe zamjenjivati bubanj!

Visoka uefikasnost

Patentirana ECOSYS tehnologija koristi izuzetno izdržljive komponente zagarantovanih količina štampe (od 100) do 500.000 stranica.

Niski ukupni trošak vlasništva!

Ukupni troškovi vlasništva ECOSYS uređaja su najniži u klasi. Ukupan trošak uključuje direktne troškove (nabavnu cijenu, troškove po stranici ...) i indirektne troškove (održavanje, oprema, energetski troškovi administracije, korištenje printanih medija, a posebno trajnu zamjenu potrošnog materijala kao što su toneri).

Radite li u vašem preduzeću veliku količinu štampe i kopiranja dokumenata? U tom slučaju troškovi mogu jako i ubrzano rasti, pogotovo ako stalno morate mijenjati skupe kasete koje sadrže i bubanj i razvojnu jedinicu. Ecosys tehnologija značajno smanjuje te troškove, obzirom da nema kasete jedino je toner potrošni materijal.

ECOSYS znači ekonomičnu, ekološku i sistemsku štampu.

KYOCERA slijedi strategiju modularne platforme, pružajući standardizovani rad, pokretačke programe i kompatibilne opcije čime garantuje maksimalnu fleksibilnost i zaštitu investicije.

Značajno smanjenje količine otpada - KYOCERA štampa u skladu s prirodom

Ispisna tehnologija Kyocere se temelji na korištenju vrlo izdržljivih komponenti. Sistemi s patentiranom Ecosys tehnologijom smanjuju količinu otpada i do 58%.

KYOCERA ORIGINALNI TONER – zaštita okoline 

Kyocerin toner se sastoji od samo 4 komponente, za razliku od tonera drugih proizvođača koji imaju i do 60 dijelova.

KYOCERA toneri će vam pomoći da se ponašate prijateljski prema okolini – koristite nisku potrošnju energije, izdržljivu tehnologiju i jedinstveni koncept tonera.

KYOCERA ORIGINALNI TONER – DO 58% MANJE OTPADA

U opsežnom ispitivanju štampe od 30.000 stranica TÜV Rheinland u kojem su uzeti originalni i zamjenski toneri rezultat je bio da Kyocerin originalni toner proizvodi i do 58% manje otpada!

Također, kod zamjenskih tonera ostalo je i do 73% više neiskorištenog tonera nego kod Kyocere. To ne utječe samo na okolinu već i povećava troškove zbrinjavanja otpada.

Tražite uštede, a ne prečace!


Postoji samo jedan način da se izbjegne oštećenje tonera i poteškoće s nepredviđenim troškovima povezanom s ponovnom štampom zbog lošeg kvaliteta odštampanih dokumenata. Samo s originalnim tonerom dobija se najbolji kvalitet štampe, pouzdanost uređaja, najniži troškovi i minimalni uticaj na okolinu. KYOCERA, zahvaljujući svojoj jedinstvenoj tehnologiji ECOSYS, u kojoj je toner jedini potrošni materijal, je dizajnirana kako bi osigurala optimalan kvalitet i pouzdanost.  

Kyocera je od njemačke organizacije TÜV Rheinland naručila nezavisnu provjeru kvaliteta i efikasnost originalnih Kyocera tonera u poređenju s tri kompatibilna tonera.  


Do 9 puta bolja pouzdanost kvaliteta štampe

Preduzeća u svojim unutrašnjim i vanjskim komunikacijama trebaju pouzdanu i visokokvalitetnu štampu. Nažalost, zamjenski toneri se nisu uvijek pokazali pouzdanim. Oni mogu uzrokovati izblijedjele kopije, mrlje, crte ili odraz (ghosting) te ne pružaju dosljedno identične kopije štampe. 


IŠtampa s testiranim zamjenskim tonerima je, nakon kratkog vremena, počeo blijedjeti

Neprimjereno više neupotrebljivih otisaka pri štampi sa zamjenskim tonerima.

Kod štampe sa zamjenskim tonerima boja pri ištampi je primjetno manje intenzivna.


Zagarantovan broj štampe

Kyocera garancija u dokumentaciji navodi količinu štampe po toneru. Količina je nezavisno provjerena i potvrđena standardom ISO/IEC 19752 za crno-bijele uređaje i ISO/IEC 19798 za uređaje u boji.


Kontinuirani rad

Niži troškovi ne bi trebali ometati normalno poslovanje. Uz zamjenske tonere trošite svoje vrijeme i novac. Osim toga, oni lako mogu uzrokovati kvarove opreme te uz njih ne vrijedi Kyocerina garancija na uređaj.  

Organizacija TÜV je ispitivanjem zaključila:

Originalni KYOCERA toner je jedini na testu osiguravao 100% dostupnosti i performansi.

Zamjenski toner može uzrokovati kvarove razvojnih jedinica.

Zamjenski toner može lako puštati.

KYOCERA garantuje minimalno jednogodišnju garanciju za štampače i multifunkcionalne uređaje i garantovano 3 godine rada tj. postizanje maksimalne navedene količine ištampe za bubanj i razvojnu jedinicu.


Do 58% manje otpada

Preduzeća nastoje ostvariti ugodno radno okruženje. Kyocera uređaji s niskom potrošnjom energije i Ecosys komponentama s dugim životnim vijekom pomažu postići taj cilj. Međutim, korištenje zamjenskih tonera može značajno umanjiti to ispunjenje. Na TÜV testu se pokazalo da originalni toneri uzrokuju i do 58% manje otpada. 

Inače se kasete štampača drugih proizvođača sastoje od prosječno 60 dijelova, dok originalni Kyocera toner sadrži tek 4. 
Kompatibilnost sa standardima zaštite okoline

Originalni Kyocera proizvodi zadovoljavaju standarde Blue Angel, što znači da ne sadrže štetne elemente kao što su živa, kadmij, olovo, nikal, spojeve s kromom VI i boje, koje bi lako mogle imati kancerogeno djelovanje. U slučaju zamjenskih tonera nema tog osiguranja i oni mogu predstavljati zdravstveni rizik za korisnike.


                         

Novosti Kyocera

16. oktobar 2018

KYOCERA se širi u Češku

KYOCERA Document Solutions Europe, jedno od vodećih pružaoca rješenja za upravljanje dokumentima, uz preuzimanje češkog partnera Janusa, nastavlja širenje u centralnoj i istočnoj Evropi.

5. april 2018

Takuya Marubayashi je novi predsednik Kyocera Document Solutions EMEA

Takuya Marubayashi je 1. aprila 2018. godine postao novi predsjednik organizacije odgovorne za Evropu, Bliski istok i Afriku. Pod vodstvom gospodina Marubayashi, korporacija će nastaviti pružati podršku kvalitetnim proizvodima i uslugama kupcima, lokalnim predstavništvima, međunarodnim partnerima i zaposlenim.

14. mart 2018

Sedam Kyocera uređaja je nagrađeno prema istraživanju Keypoint Intelligence - BLI 2018 Winter Picks

Multifunkcionalni uređaji TASKalfa 8002i i ECOSYS M2640idw i pet ostalih su osvojili 10 od mogućih 10 poena za pouzdanost tokom 2-mesječnog testiranja.

Sedam crno-bijelih Kyocera uređaja je prema istraživanju Keypoint Intelligence - Buyers Lab osvojilo priznanje 2018 Winter Picks. Pet multifunkcionalnih uređaja TASKalfa na taj je način napravilo 675.000 ispisa sa jednim zastojem i bez servisnih poziva. Za izuzetan rezultat, uređaji su ocenjeni sa najvišim mogućom ocjenom: 10 od 10.

RSS

A4 uređaji s mogućnostima A3 uređaja